04.06.2017

Глава КЧР Рашид Темрезов поздравил жителей Ингушетии в связи с 25-летием со дня образования.


Название: Глава КЧР Рашид Темрезов поздравил жителей Ингушетии в связи с 25-летием со дня образования.